1150 Views

Helen Doron vitaverseny: A kritikus gondolkodás és az érvelni tudás érték

vitaverseny

A 2024-ben először megrendezésre kerülő Helen Doron vitaverseny az It’s Always Debatable Tournament elnevezést viseli. Elsősorban azért, mert tudjuk, a konfliktusok elkerülhetetlenek. Nem mindegy azonban, hogy mihez kezdünk velük! Az igazságnak legtöbbször egynél több érvényes olvasata létezik. Az egyet nem értés pedig nem szükségszerűen jelent szembenállást vagy ellentétet.

A vitaverseny története

A disputa és az ennek már-már művészi szintre fejlesztett változata, a nyilvános beszéd, illetve a vitaverseny nem újkeletű jelenség. Története egészen az ókori görög polgári társadalomhoz vezethető vissza. Szokás volt ugyanis, hogy a demokratikus társadalmi berendezkedés velejárójaként a férfiak érvek ütköztetésével döntöttek a törvények alakulásáról. A nyilvános beszéd a középkori oktatásban is fontos szerephez jutott. A vitaóra és a vitaverseny pedig ma is az angolszász oktatási kultúra egyik sarokköve.

A disputaórákon a diákok megtanulják, hogyan fogalmazhatnak meg ellenvéleményt személyeskedés nélkül, a másik határainak tiszteletben tartásával. Elsajátítják a különféle érvelési technikákat. Magabiztosságot szereznek, hiszen nyilvánosság előtt szólalnak fel. Megtapasztalják, hogy ha rendelkeznek ismeretekkel és kellően tájékozottak, gyors reakcióidővel, hatékonyan és eredményesen győzhetnek meg másokat.

A közös tanulás során a gyerekek arra is ráébrednek, hogy erkölcsi kérdésekben ritkán létezik abszolút igazság. Azt is megtanulják, hogyan tudnak váltani az egyes nézőpontok között.

A disputák versenyének hagyományos szabályai

A vitatkozás kifejezés szótár szerinti jelentése „heves érzelmű párbeszéd, amikor a résztvevők eltérő véleményüknek hangot adva saját igazukat bizonygatják, és így nem értenek egyet. Ez azért van mert nem törekszenek a másik megértésére, és nem hajlandók a saját rögzült gondolkodásukból kimozdulni.” 

A vita azonban „érvek ütköztetése egy adott témában, célja egy adott hallgatóság meggyőzése egy adott vélemény helyességéről, vagy az igazság közös keresése. A vitázó leggyakoribb eszköze a saját véleményének igazolása, a vitapartnere véleményének cáfolása, a hallgatóság meggyőzése.”

Vagyis míg a vitatkozás érzelmi alapú csatározás, addig a vita az elmék és az ékesszólás játéka. Ehhez még az sem kell, hogy a vitázó felek a saját álláspontjukat képviseljék. Bőven elég, ha rendelkeznek ismeretekkel, kritikus gondolkodással, ismernek érvelési technikákat és hitelesen, magabiztosan tudják képviselni meglátásaikat.

Elsősorban ez az alapja a disputaversenyeknek is. Egy hagyományos vitaverseny keretei között ugyanis két háromfős csoport egy előre meghatározott tételmondat mentén egy adott témáról folytat vitát. A csapattagok pro és kontra érveket gyűjtenek, majd sorsolás útján tudják meg, melyik mellett kell kiállniuk. Ezt követően a bíró dönt arról, hogy melyik csapat miként teljesített. Nemcsak eredményt, hirdet, hanem visszajelzést is ad a feleknek, elősegítve ezzel további fejlődésüket.

It’s Always Debatable – az első Helen Doron országos vitaverseny

A Helen Doron oktatóközpontok pedagógiai programjának kidolgozásakor a brit anyaközpont dolgozói arra törekszenek, hogy a különféle oktatási struktúrák legértékesebb elemeit gyúrják össze. Így lehet, hogy nálunk a gyerekek nemcsak az angol nyelvet sajátítják el, hanem egy teljes életszemléletet is. Ennek része nemcsak az egészséges étkezés vagy a nyelvtanulás, hanem a sokszínűség dicsérete is.

Részben ennek ünneplésére, részben a kritikus gondolkodás és az általános kommunikációs skillek erősítésére, fejlesztésére jött létre az angol nyelvű It’s Always Debatable vitaverseny is. Ennek keretében a diákok két korcsoportban – 14 év alattiak és 14 év felettiek – mérettetik meg magukat oktatóközpontjainkban.

A diákok – hazai viszonylatban közel 90 gyermek – közül kiválasztott győztesek országos területi döntőn vehetnek részt. A tét óriási, a legtehetségesebb tanuló ugyanis világdöntőn való indulás lehetőségét nyeri el. És ha ott is jól szerepel, még egy egyhetes nemzetközi táborban is részt vehet Angliában!

Büszkék vagyunk rá, hogy vitaverseny indul nálunk

Érveket ütköztetni, vitázni, komplex gondolatokat megfogalmazni, ügyelni a tudományos igényességre, a stílusra, a társalgás könnyedségére még akkor sem könnyű, ha a vita nyelve az anyanyelvünk. Hát még, ha mindehhez egy tanult nyelven fogunk neki!

A Helen Doron vitaverseny résztvevői azonban nemcsak azt vállalták, hogy kiállnak hálózatunk értékei mellett, hanem azt is, hogy jól fogják csinálni. Önmagukért, egymásért, az oktatóikért, a területi Helen Doron központért. Azért, mert egyet nem érteni oké és rendben van. A különbözőségeinkben is ott van az erőnk.

 

1151 Views

Helen Doron vitaverseny: A kritikus gondolkodás és az érvelni tudás érték

vitaverseny

A 2024-ben először megrendezésre kerülő Helen Doron vitaverseny az It’s Always Debatable Tournament elnevezést viseli. Elsősorban azért, mert tudjuk, a konfliktusok elkerülhetetlenek. Nem mindegy azonban, hogy mihez kezdünk velük! Az igazságnak legtöbbször egynél több érvényes olvasata létezik. Az egyet nem értés pedig nem szükségszerűen jelent szembenállást vagy ellentétet.

A vitaverseny története

A disputa és az ennek már-már művészi szintre fejlesztett változata, a nyilvános beszéd, illetve a vitaverseny nem újkeletű jelenség. Története egészen az ókori görög polgári társadalomhoz vezethető vissza. Szokás volt ugyanis, hogy a demokratikus társadalmi berendezkedés velejárójaként a férfiak érvek ütköztetésével döntöttek a törvények alakulásáról. A nyilvános beszéd a középkori oktatásban is fontos szerephez jutott. A vitaóra és a vitaverseny pedig ma is az angolszász oktatási kultúra egyik sarokköve.

A disputaórákon a diákok megtanulják, hogyan fogalmazhatnak meg ellenvéleményt személyeskedés nélkül, a másik határainak tiszteletben tartásával. Elsajátítják a különféle érvelési technikákat. Magabiztosságot szereznek, hiszen nyilvánosság előtt szólalnak fel. Megtapasztalják, hogy ha rendelkeznek ismeretekkel és kellően tájékozottak, gyors reakcióidővel, hatékonyan és eredményesen győzhetnek meg másokat.

A közös tanulás során a gyerekek arra is ráébrednek, hogy erkölcsi kérdésekben ritkán létezik abszolút igazság. Azt is megtanulják, hogyan tudnak váltani az egyes nézőpontok között.

A disputák versenyének hagyományos szabályai

A vitatkozás kifejezés szótár szerinti jelentése „heves érzelmű párbeszéd, amikor a résztvevők eltérő véleményüknek hangot adva saját igazukat bizonygatják, és így nem értenek egyet. Ez azért van mert nem törekszenek a másik megértésére, és nem hajlandók a saját rögzült gondolkodásukból kimozdulni.” 

A vita azonban „érvek ütköztetése egy adott témában, célja egy adott hallgatóság meggyőzése egy adott vélemény helyességéről, vagy az igazság közös keresése. A vitázó leggyakoribb eszköze a saját véleményének igazolása, a vitapartnere véleményének cáfolása, a hallgatóság meggyőzése.”

Vagyis míg a vitatkozás érzelmi alapú csatározás, addig a vita az elmék és az ékesszólás játéka. Ehhez még az sem kell, hogy a vitázó felek a saját álláspontjukat képviseljék. Bőven elég, ha rendelkeznek ismeretekkel, kritikus gondolkodással, ismernek érvelési technikákat és hitelesen, magabiztosan tudják képviselni meglátásaikat.

Elsősorban ez az alapja a disputaversenyeknek is. Egy hagyományos vitaverseny keretei között ugyanis két háromfős csoport egy előre meghatározott tételmondat mentén egy adott témáról folytat vitát. A csapattagok pro és kontra érveket gyűjtenek, majd sorsolás útján tudják meg, melyik mellett kell kiállniuk. Ezt követően a bíró dönt arról, hogy melyik csapat miként teljesített. Nemcsak eredményt, hirdet, hanem visszajelzést is ad a feleknek, elősegítve ezzel további fejlődésüket.

It’s Always Debatable – az első Helen Doron országos vitaverseny

A Helen Doron oktatóközpontok pedagógiai programjának kidolgozásakor a brit anyaközpont dolgozói arra törekszenek, hogy a különféle oktatási struktúrák legértékesebb elemeit gyúrják össze. Így lehet, hogy nálunk a gyerekek nemcsak az angol nyelvet sajátítják el, hanem egy teljes életszemléletet is. Ennek része nemcsak az egészséges étkezés vagy a nyelvtanulás, hanem a sokszínűség dicsérete is.

Részben ennek ünneplésére, részben a kritikus gondolkodás és az általános kommunikációs skillek erősítésére, fejlesztésére jött létre az angol nyelvű It’s Always Debatable vitaverseny is. Ennek keretében a diákok két korcsoportban – 14 év alattiak és 14 év felettiek – mérettetik meg magukat oktatóközpontjainkban.

A diákok – hazai viszonylatban közel 90 gyermek – közül kiválasztott győztesek országos területi döntőn vehetnek részt. A tét óriási, a legtehetségesebb tanuló ugyanis világdöntőn való indulás lehetőségét nyeri el. És ha ott is jól szerepel, még egy egyhetes nemzetközi táborban is részt vehet Angliában!

Büszkék vagyunk rá, hogy vitaverseny indul nálunk

Érveket ütköztetni, vitázni, komplex gondolatokat megfogalmazni, ügyelni a tudományos igényességre, a stílusra, a társalgás könnyedségére még akkor sem könnyű, ha a vita nyelve az anyanyelvünk. Hát még, ha mindehhez egy tanult nyelven fogunk neki!

A Helen Doron vitaverseny résztvevői azonban nemcsak azt vállalták, hogy kiállnak hálózatunk értékei mellett, hanem azt is, hogy jól fogják csinálni. Önmagukért, egymásért, az oktatóikért, a területi Helen Doron központért. Azért, mert egyet nem érteni oké és rendben van. A különbözőségeinkben is ott van az erőnk.