5417 Views

Érzékenyítés az iskolában és azon kívül

A világ igazságosságába vetett hit és az egyes társadalmi csoportok címkézése elsősorban azért alakultak ki az emberi gondolkodás részeként, hogy a világ ezer színe és zaja befogadhatóvá és értelmezhetővé váljon az egyén számára.

A világ ugyanakkor gyakran egyáltalán nem igazságos – gondoljunk csak a javak egyenlőtlen eloszlására, vagy az egyes krízishelyzeteket követően fellépő áldozathibáztató attitűdökre! Az élet tele van megpróbáltatásokkal és nehézségekkel, áldozatokkal és döntési helyzetekkel, no meg nevetéssel, élményekkel és csodákkal. Hogy mit látunk meg belőle, és miként teljesedünk ki benne, rajtunk is múlik. Mivel egyéni nézőpontunk adja meg a mindennapok értelmezési kereteit, fontos az érzékenyítés az iskolában és azon kívül is.

Egyáltalán mi ez, és kell-e érzékenyítés az iskolában?

Az érzékenyítés egyszerre tudatos és tudattalan tevékenység, melynek célja, hogy az folyamatba bevont csoport nyitottabbá és megértőbbé váljon a világ sokszínűsége iránt. Azok a gyerekek, akik megismerik más társadalmi csoportok tapasztalásait, felismerik és azonosítják az eltérő kulturális mintázatokat, majd feltárják azok okait, elfogadóbbak, rugalmasabbak és sikeresebbek lesznek. Képessé válnak arra, hogy (f)elismerjék a különbözőségben rejlő erőt, és kihasználják az azonosságból fakadó lendületet.

Számunkra helendoronosnak lenni nem csupán állapot: életszemlélet, melynek részeként valljuk, hogy fontos az érzékenyítés az iskolában és azon kívül is! Hiszünk a nemzeteket átívelő kapcsolódásban, hiszünk az erőszakmentes kommunikációban, és biztosak vagyunk abban, hogy egymás megismerése fantasztikus felfedezésekhez és kalandokhoz vezet.

Pass it on! kezdeményezés a Helen Doron oktatóközpontok programjában

Az angol nyelv ajtót nyit a világra, és lehetővé teszi, hogy bárhol megértessük magunkat. Ismeretében elérhetővé válik számunkra minden titok és minden lehetőség. Általa olyan világnyelv birtokosaivá válunk, mely egyfajta közös tudatként összekapcsol minket a bolygó bármely más pontján élő embertársunkkal.

A Pass it on! kezdeményezéssel is az a célunk, hogy ráébresszük a gyerekeket tetteik és gondolataik fontosságára. Meg akarjuk értetni velük, hogy minden apróság – egy mosoly, egy ölelés, egy a szemetesbe dobott papír zsepi, vagy szelektíven gyűjtött palack, a megfelelő mondat a megfelelő helyen és időben – igenis számít. Hatással vagyunk egymás életére, hatással vagyunk a világ alakulására.

Diákjaink az érzékenyítés következtében megértik, hogy életük egyszerre lehetőség és felelősség, ezáltal kiteljesíthetik önmagukat és mások életét egyaránt.

Érzékenyítés a Helen Doronnál: mivel foglalkozunk?

A Helen Doronnál az elfogadás, a társadalmi felelősségvállalás és a nyitottság olyan értékek, melyeket indirekt módon mindig is képviseltünk. A Pass it on! programban azonban kiemelt figyelmet fordítunk a bullyinggal szembeni harcra, az idősek és az állatok segítésére, a közszolgálatot végző emberek munkájáért mondott köszönet hangsúlyozására, az adakozás és az adományozás fontosságára. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek megértsék: a szavak nem csak szavak. Sokkal többek annál.

Hisszük, hogy minden kimondott szó a végtelenségig fodrozódik tovább. Ott él azokban, akiknek mondtuk – vagy éppen nem mondtuk – őket. Minden mozdulat, amit tettünk, minden döntés, amit meghoztunk, valamiképpen hatással van a körülöttünk élőkre, a jövőjükre és a jelenükre. Hiszünk abban, hogy a világ sokkal jobb hely lehet, csak tovább kell adnunk a kedvességet.

5418 Views

Érzékenyítés az iskolában és azon kívül

A világ igazságosságába vetett hit és az egyes társadalmi csoportok címkézése elsősorban azért alakultak ki az emberi gondolkodás részeként, hogy a világ ezer színe és zaja befogadhatóvá és értelmezhetővé váljon az egyén számára.

A világ ugyanakkor gyakran egyáltalán nem igazságos – gondoljunk csak a javak egyenlőtlen eloszlására, vagy az egyes krízishelyzeteket követően fellépő áldozathibáztató attitűdökre! Az élet tele van megpróbáltatásokkal és nehézségekkel, áldozatokkal és döntési helyzetekkel, no meg nevetéssel, élményekkel és csodákkal. Hogy mit látunk meg belőle, és miként teljesedünk ki benne, rajtunk is múlik. Mivel egyéni nézőpontunk adja meg a mindennapok értelmezési kereteit, fontos az érzékenyítés az iskolában és azon kívül is.

Egyáltalán mi ez, és kell-e érzékenyítés az iskolában?

Az érzékenyítés egyszerre tudatos és tudattalan tevékenység, melynek célja, hogy az folyamatba bevont csoport nyitottabbá és megértőbbé váljon a világ sokszínűsége iránt. Azok a gyerekek, akik megismerik más társadalmi csoportok tapasztalásait, felismerik és azonosítják az eltérő kulturális mintázatokat, majd feltárják azok okait, elfogadóbbak, rugalmasabbak és sikeresebbek lesznek. Képessé válnak arra, hogy (f)elismerjék a különbözőségben rejlő erőt, és kihasználják az azonosságból fakadó lendületet.

Számunkra helendoronosnak lenni nem csupán állapot: életszemlélet, melynek részeként valljuk, hogy fontos az érzékenyítés az iskolában és azon kívül is! Hiszünk a nemzeteket átívelő kapcsolódásban, hiszünk az erőszakmentes kommunikációban, és biztosak vagyunk abban, hogy egymás megismerése fantasztikus felfedezésekhez és kalandokhoz vezet.

Pass it on! kezdeményezés a Helen Doron oktatóközpontok programjában

Az angol nyelv ajtót nyit a világra, és lehetővé teszi, hogy bárhol megértessük magunkat. Ismeretében elérhetővé válik számunkra minden titok és minden lehetőség. Általa olyan világnyelv birtokosaivá válunk, mely egyfajta közös tudatként összekapcsol minket a bolygó bármely más pontján élő embertársunkkal.

A Pass it on! kezdeményezéssel is az a célunk, hogy ráébresszük a gyerekeket tetteik és gondolataik fontosságára. Meg akarjuk értetni velük, hogy minden apróság – egy mosoly, egy ölelés, egy a szemetesbe dobott papír zsepi, vagy szelektíven gyűjtött palack, a megfelelő mondat a megfelelő helyen és időben – igenis számít. Hatással vagyunk egymás életére, hatással vagyunk a világ alakulására.

Diákjaink az érzékenyítés következtében megértik, hogy életük egyszerre lehetőség és felelősség, ezáltal kiteljesíthetik önmagukat és mások életét egyaránt.

Érzékenyítés a Helen Doronnál: mivel foglalkozunk?

A Helen Doronnál az elfogadás, a társadalmi felelősségvállalás és a nyitottság olyan értékek, melyeket indirekt módon mindig is képviseltünk. A Pass it on! programban azonban kiemelt figyelmet fordítunk a bullyinggal szembeni harcra, az idősek és az állatok segítésére, a közszolgálatot végző emberek munkájáért mondott köszönet hangsúlyozására, az adakozás és az adományozás fontosságára. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek megértsék: a szavak nem csak szavak. Sokkal többek annál.

Hisszük, hogy minden kimondott szó a végtelenségig fodrozódik tovább. Ott él azokban, akiknek mondtuk – vagy éppen nem mondtuk – őket. Minden mozdulat, amit tettünk, minden döntés, amit meghoztunk, valamiképpen hatással van a körülöttünk élőkre, a jövőjükre és a jelenükre. Hiszünk abban, hogy a világ sokkal jobb hely lehet, csak tovább kell adnunk a kedvességet.