fbpx
 
 
Hungary
 

Gyakori szülői kérdések

 • Mikor kezdje az angol tanulást? Nem korai még?

  Minél fiatalabban kezdi, a gyermeknek annál könnyebb elsajátítani egy idegen nyelvet, amíg rendszeres nyelvi hatás éri. Tanulmányok szerint, minél korábban találkozik egy gyermek idegen nyelvvel, annál jobb kiejtése és nyelvtanérzéke lesz, felnőtt korában. A Helen Doron angol iskolákban, a Baby’s Best Start tanfolyammal indítjuk el a gyermekeket az angoltanulás útján, már 3 hónapos kortól. Bár a nagyon fiatal csecsemők esetében előfordulhat, hogy nem teljesen értik, amit mondanak nekik, mégis magukba szívják az angol hangokat és hangleejtést, csakúgy, ahogyan a saját anyanyelvük esetében.

  Régebben úgy hitték, hogy a csecsemők egyszerre csak egy nyelvet képesek megtanulni, most már jól tudjuk, hogy ennek az ellenkezője igaz. Hat éves korukig a gyermekek elméje a nyelvtanulásra összpontosít. Ha a gyermek korai életkorától kezdve több nyelvet tanul, ezzel kiterjeszti szellemi képességeit, és nem csupán a nyelv elsajátítása tekintetében. A korai nyelvtanulás általában segíti a tanulási képességeket és az új készségek elsajátítását.

 • Úgy hallottam, hogy a Helen Doron módszer a természetes nyelvtanulás fázisait követi. Ez pontosan mit jelent?

  FA kisgyermekek már születéskor megtanulnak kommunikálni az őket körülvevő világgal, hallgatva és utánozva az embereket, akik környezetükben élnek. Így a hétköznapok során lehetőséget kapnak arra, hogy fejlődjenek, állandó ismétlés, új hangok, szótagok, szavak és végül mondatok révén. Mindezzel együtt jár a szülők és más családtagok természetes lelkesedése, amely megerősíti a gyermek vágyát, hogy minél hamarabb megtanuljon beszélni. A gyermekek 2 és 3 éves kor között már anyanyelvükön kommunikálnak. Ez a nyelvelsajátítás természetes módja. A Helen Doron módszer ezt a természetes folyamatot használja fel: ismétlődő hanganyag-hallgatás és pozitív megerősítés biztonságos, gondoskodó környezetben.

 • Mi a Helen Doron élmény lényege, és miért ezt válasszam a gyerekemnek?

  Hat jó érv szól a Helen Doron angol módszer mellett.

  1. Az angol ismétlődő, napi rendszerességű otthoni hallgatása, és a pozitív megerősítés révén átvett leckék gyors sikerhez vezetik gyermeked.
  Ez motiválja, hogy továbbra folytassa a nyelvtanulást, és legfőképp arra, hogy szeresse is az angolt!

  2. A Helen Doron oktatási módszer figyelembe veszi a gyermekek egyedi tanulási stílusát. Sok játékot, mozgást, zenét alkalmaz és mindezt humorosan, hogy kiteljesítse a gyerekek természetes tanulás iránti vágyát és a hajlamot, hogy magukba szívják a nyelvet.

  3. A Helen Doron angol a legteljesebb angol tanulási élmény az angol, mint idegen nyelv oktatását vállaló iskolák piacán. Nincs más olyan oktatási intézmény, mely ugyanazt a kiváló minőségű, koruknak megfelelő tananyagot kínálja, amit mi, a 3 hónaposok korai fejlesztésétől egészen a 19 éves tini korosztályig.
  Bár jobb, minél korábban kezdeni az angoltanulást, a fiatal gyermekek bármely életkorban csatlakozhatnak, és számukra is sok előnyt tartogat a Helen Doron angoltanítási módszer.

  4. A Helen Doron angol tanfolyamokat kis csoportokban (4-8 fő) szervezik. Így a legjobb két különböző szempontból is. Egyrészt, a magánoktatással szemben, a diákok élvezik a csoportos interakció előnyeit. Másrészt, a kis csoportos oktatás lehetővé teszi a személyes figyelmet és rengeteg alkalmat teremt az egyéni nyelvhasználatra.

  5. Maga a Helen Doron angoltanár, kétségtelenül az egyik legfontosabb oka annak, hogy Helen Doron oktatóközpontot válasszon gyermeke számára. A Helen Doron tanárok szigorú tanárképzést végeznek, ahol megtanulják a módszert és elsajátítják a speciális, saját fejlesztésű tananyagok használatát. Egész pályafutásuk alatt tanulnak, rendszeresen részt vesznek időszakos szemináriumokon, hogy továbbra is naprakészek lehessenek a Helen Doron English pedagógiai fejlesztései kapcsán. A Helen Doron tanárok számos elismerést vívtak ki az angol, mint idegen nyelv oktatását vállaló iskolák piacán.

  6. És végül, de nem utolsósorban a Helen Doron tanfolyam mellett szól, hogy a gyermekek gyorsan fejlődnek angol tanulmányaik alatt, és kiejtésük is gyönyörű lesz. Ez a fent részletezett tényeknek és a Helen Doron élménynek köszönhető.

 • Mit jelent pontosan hogy a háttérben kell hallgatni a hanganyagot?

  A Helen Doron módszertan egyik alappillére a 15-20 perces hanganyag otthoni hallgatása. Optimális esetben naponta kétszer, valamilyen tevékenység végzése közben. Amikor a szülő gyermekét Helen Doron tanfolyamra íratja be, kap egy tananyag csomagot, mely tartalmazza az ahhoz kapcsolódó hanganyagot is. Mindig az éppen aktuális CD-t kell hallgatni. A CD hallgatás nem igényel teljes odafigyelést, a háttérben történik, az összes feladatunk meggyőződni róla, a gyermek hallótávolságon belül van. A többi megy magától! A CD hallgatás történhet úgy is, hogy közben a gyermek öltözködik, eszik, vagy bármi mást csinál, csak hallja a háttérben szóló hanganyagot és így azt magába szívja.

 • Miért fontos a rendszeres CD-hallgatás?

  A módszer kulcsfontosságú eleme a rendszeres CD-hallgatás, de miért fontos ez? Tudományosan igazolt tény, hogy egy gyermek 6 éves koráig ugyanolyan módon és ugyanolyan természetességgel, akcentus nélkül sajátít el bármilyen idegen nyelvet, mint az anyanyelvét. Természetesen nem minden magyar családban beszélnek a szülők angolul, nem beszélve a helyes kiejtésről. A tananyaghoz tartozó aktuális CD napi rendszerességű hallgatásával viszont mesterséges anyanyelvi környezetet teremtesz gyermeked számára, amely számos előnnyel jár:

  • gyermeked napi szinten hallja az angol nyelvet
  • olyan, mintha egy angol „dadus” beszélne hozzá minden nap
  • kizárólag angol anyanyelvűek verselnek, énekelnek, beszélnek a CD-ken, így gyermeked akcentus nélkül sajátítja el a nyelvet
  • a napi rendszerességgel hallott mondatokat, állandósult szókapcsolatokat, nyelvi szerkezeteket, szókincset és intonációt gyermeked észrevétlenül –anyanyelvéhez hasonlóan– sajátítja el
  • összehasonlítva a hanganyagot nem használó gyerekekkel, a rendszeresen CD-t hallgató gyerekek szemmel láthatóan könnyebben, gyorsabban és maradandóbban sajátítják el (s tudják használni!) az órán tanultakat.
 • Miért kellene a gyermekemnek ilyen korán elkezdenie angolul tanulnia, hiszen még magyarul sem tud beszélni?

  A gyerekek már születésük pillanatában, (ha nem korábban) elkezdik anyanyelvük elsajátítását. Természetesen nem nyelvtanulásról, hanem nyelvelsajátításról beszélünk ebben a korban. Mielőtt elkezdenének beszélni, a kisgyerekek magukba szívják a hanglejtést, a hangokat, ami később azért lesz fontos, hogy maguk is elkezdjenek beszélni.

 • Milyen gyorsan fogom látni a nyelvtanulás eredményét?

  Mivel a Helen Doron módszer ahhoz hasonlít, ahogyan az anyanyelvünket elsajátítjuk, így a gyermekekkel már a kezdetektől csak angolul beszélünk a foglalkozások alatt. Soha, semmit nem fordítunk magyarra, s még akkor is angolul válaszolunk, ha a gyermek magyar kérdést tesz fel. Ezért számukra gyorsan természetessé válik, hogy a foglalkozásokon a tanár csak angolul beszél és ért, így nekik is angolul kell megszólalniuk játék (tanulás) közben. Tehát már a legelső órától használják a nyelvet. Mivel az első években csak a beszélt nyelvet tanítjuk, így az eredmény gyorsan látható. A gyermekek mindennapi kommunikációs helyzeteket is képesek megoldani –pl. egy nyaralás alkalmával, hiszen a tananyag nagyon tudatosan van felépítve.
  A Helen Doron tanfolyamokra járó gyerekek 2. osztályos korukra gyermek-, 8. osztályos korukra felnőtt nyelvvizsgát tehetnek.

 • Elég ha heti egyszer 45 percre hordom foglalkozásokra?

  A heti egyszeri, tevékenységekkel és játékokkal teli foglalkozásokon a gyerekek a már a CD-ről megjegyzett és megtanult szavak, kifejezések és nyelvi szerkezetek jelentését gyakorolják, értelmezik, és helyezik szövegkörnyezetbe. Az otthoni háttér CD hallgatás tehát elengedhetetlen része a Helen Doron English módszer sikerességének.

 • Tényleg csak angolul zajlik az egész óra?

  Igen, az egész foglalkozás csak és kizárólag angolul zajlik. Ezt a fajta nyelvtanítási módszert ösztönös vagy ösztönző módszernek is nevezik. Ez alól csak a krízis helyzetek képeznek kivételt, de erre igazán nagyon ritkán van alkalom.

 • Kell-e angolul tudnom, hogy beírassam a gyermekemet?

  Szerencsére nem. Mivel a szülők – különösen kisgyermekek esetében – jelen lehetnek az órán, így nemcsak bátorítani, támogatni tudják a gyermeket, hanem követni is a tananyagot, s a gyermekek fejlődését. A szülőnek az az egyetlen „házi feladata”, hogy lehetőséget adjon a gyermekeknek a napi rendszerességű CD-hallgatásra – legyen az a fürdőszobában, az autóban vagy éppen vacsora közben. Ha pedig többet szeretnének gyakorolni otthon (ami természetesen nem kötelező), bőven elegendő, amit együtt az órán tapasztalnak. Ha pedig elbizonytalanodnak valamiben, a tanárok szívesen segítenek és ellátnak hasznos ötletekkel.

 • Mikor kellene elkezdenie a gyerekeknek az angol nyelvtani szabályokat szisztematikusan megtanulni?

  Kutatásokból tudjuk, hogy a gyermekek 7 éves korukig könnyen megtanulják a környezetükben hallott nyelveket. Ezzel együtt természetesen szívják magukba a nyelvtant is, melyet használniuk és érteniük kell.

  Az English for All Children kurzusban nincsenek nyelvtani gyakorlatok. A gyermekek ismétlődő hanganyag-hallgatás és szóbeli használat útján tanulják a nyelvtant is, mint amikor anyanyelvüket sajátítják el. Itt a legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, és természetesen sajátítsák el az angol nyelvet, melyet aztán a beszélgetések során is használhatnak

 • Melyik Helen Doron tanfolyamon kellene gyermekemnek elkezdenie az angol tanulást?

  Sok minden meghatározhatja, melyik Helen Doron kurzus lesz a legalkalmasabb gyermekednek kezdő kurzusként. Azt javasoljuk, hogy a helyi Helen Doron oktatóközpont vezetőjét vagy egyik tanárját keresd fel ezzel a kérdéssel! Velük együtt fel tudjátok mérni gyermeked, és a csoportokba járó többi gyermek nyelvismeretét, és heti órabeosztását.

  Nyári táborok

  Helen DoronEnglish tanfolyamot kezdő gyermek életkora javasolt tanfolyam
  3 hónapos kortól 2 éves korig Baby’s Best Start
  2-3 éves korig Didi the Dragon
  2-5 éves korig Fun with Flupe
  3-6 éves korig More Fun with Flupe
  6-9 éves korig Jump with Joey
  6-9 éves korig English for All Children
  6-9 éves korig More English for All Children
  6-10 éves korig Play On in English
  7-10 éves korig Botty the Robot
  9-11 éves korig Paul Ward’s World
  10-13 éves korig Paul Ward’s World and the Treasure
  11-15 éves korig Teen Talent (A2)
  12-16 éves korig Teen Choices (B1)
  14-19 éves korig Teen English (B2)
  Nyári táborok
  3-7 éves korig Holiday Fun with Flupe
  3-8 éves korig I am the World
  6-12 éves korig English through Drama
  10-12 éves korig Paul Ward’s Holiday
  8-19 éves korig Get Ahead and Catch Up