1930 Views

Írni és olvasni angolul

Kedves Szakértő! A férjem és én is elég jól beszélünk angolul, ezért korábban úgy gondoltuk, ha gyermekünk születik, mi magunk ismertetjük majd meg vele az angol nyelv szépségeit. Később azonban attól tartottunk, hogy ha angolul beszélünk a kisfiunkhoz, többet ártunk, mint használunk. Így végül, noha már hatéves, eddig nem tanulta a nyelvet. Gondolkodunk azon, hogy szeptemberben beíratjuk őt a környékbeli Helen Doron oktatóközpontba, de bizonytalanok vagyunk. Van értelme angolul tanulni írástudás nélkül? Nem fogja megzavarni az idegen nyelv tanulása a magyar nyelvi készségek fejlődését? 

Kedves Szülők! Sok családban felmerül annak lehetősége vagy igénye, hogy az angolul jól beszélő rokonok tanítgassák beszélni a kicsit, de mi ezt a nagyon gyakori típushibák miatt nem kimondottan javasoljuk. A szülők legyenek ‘csak’ szülők, a többit pedig, ha tehetik, bízzák profira, nem igaz?!

Egészében véve úgy vélem, hogy helyesen döntöttek, amikor a szakember által támogatott angol nyelvtanulás mellett tették le voksukat. Egyáltalán nincsenek elkésve, hiszen kisfiuknak még bőven van ideje arra, hogy könnyedén és megfelelő kiejtéssel elsajátítsa az angol nyelvet!

A Helen Doron módszer specialitása, hogy minden egyes tanfolyam tananyaga az adott korosztályba tartozó gyermekek életkori és idegrendszeri sajátosságainak figyelembevételével kerül összeállításra. Ideális esetben ugyan már babaangol vagy ovis angol foglalkozásokon is részt vesznek a gyerekek, de ha csak kisiskolás angol foglalkozások keretében ismerkednek a nyelvvel, akkor sincsenek behozhatatlan hátrányban kortársaikkal szemben. Tapasztalt és felkészült angol nyelvtanáraink megannyi izgalmas élménnyel tudnak szolgálni a diákoknak, így a gyerkőcök ripsz–ropsz magukra szedik a tudást. Vagyis, ha Helen Doron oktatóként jól végezzük a dolgunkat, a kicsik – vagy a kicsit nagyobbak – sosem unatkoznak az angol foglalkozások alatt és mindig hatékony angol nyelvtanulásban van részük!

Oktatóink minden esetben a gyerekek személyiségjegyeinek és egyéni érdeklődésének támogatásával, hatékonyan és lendületesen végzik munkájukat, ezért a kisdiákok hétről hétre lelkesen vesznek részt az angol foglalkozások programjában. A dalok és mondókák, illetve az első perctől történő folyamatos és kizárólagos angol nyelvi kommunikáció segíti őket abban, hogy a kontextus megteremtése és értelmezése során, a gyakorlatban sajátítsák el a szavakat – kifejezéseket.

Noha szenvedélyesen szeretjük az angol nyelvet és valljuk, hogy minden gyereknek kiváló angol nyelvismeretre van szüksége, azért azt sem felejtjük el, hogy a magyar gyerekeknek az ékes magyar anyanyelvünk pontos ismeretére is ugyanolyan szüksége van. Éppen ezért hat-hét éves korban még nem az írás- és olvasástudásra, hanem a tiszta és artikulált hangképzésre, a megfelelő kiejtésre, a nyelv dallamára és ritmusára, a szókincs bővítésére, a hétköznapi helyzetekben előforduló leggyakoribb kifejezésekre és szófordulatokra helyezzük a hangsúlyt. Választékosságot, élő nyelvi eszközkészletet és rugalmasságot tanítunk, hogy az stabil anyanyelvi írás– és olvasástudás elsajátítását követően később – jellemzően a második osztályban – az írás és az olvasás angolul is hibátlanul menjen.

A kulturális sokszínűség és az eltérő nézőpontok egyidejű létjogosultsága jut szerephez akkor, amikor a gyerekek számára nemcsak a magyar nyelv és irodalommal való tüzetes megismerkedés fontosságát, hanem az angol nyelvtanulás szükségszerűségét és szépségét is hangsúlyozzuk. Nem kell félnünk azonban, a két tevékenység szimultán, egymást támogatva is végezhető!

Azok a kis elsősök, akik egyszerre kezdenek bele a magyar és angol nyelvtanulásba, talán egy kicsit nehezebb helyzetben vannak, mint akiknek egyszerre csak egy nyelvvel kell megbirkózniuk, mégis csak nyerhetnek. Tanulmányaik előrehaladtával ugyanis egyre inkább képessé válnak arra, hogy pontosan, árnyaltan és magabiztosan fejezzék ki magukat mindkét nyelven. Kedves Anyuka! Vágjanak bele az angol nyelvtanulásba, szeretettel várjuk a csemetét oktatóközpontjainkban!